Kdy se vyplatí osobní bankrot manželů?

Pro velmi zadlužené jedince je řešením, jak z pekla jménem dluhy ven, osobní bankrot. Manželé jej mohou vyhlásit společně. Přinášíme vám pár rad, kdy se vyplatí a kdy raději každý zvlášť.

Základní pravidla společného oddlužení manželů se od pravidel pro oddlužení jednotlivců nijak neliší. Prvním předpokladem je, že manželé mají závazky alespoň u dvou věřitelů a nedokážou splácet. Pro povolení oddlužení soudem musí splnit podmínku vyrovnání nejméně 30% dluhů během pěti let.

Do celkové dlužné částky jsou započítávány dluhy, které vznikly v době manželství i před manželstvím, také dluhy, které během manželství či před sňatkem nadělal jen jeden z manželů. Kromě původních jistin se započtou veškeré úroky, smluvní pokuty, soudní výlohy, náklady na právní zastoupení věřitelů či exekuce. Společné oddlužení je tak výhodné pro společné dluhy. Individuální oddlužení od nesplacených dluhů osvobodí pouze toho partnera, který projde celým oddlužovacím procesem úspěšně. Proti druhému manželovi pak mohou být nadále vedeny exekuce a rovněž mohou být vymáhány zbylé dluhy až do výše 70%.

Společné oddlužení manželů se vyplatí

Když mají manželé společné dluhy, ale do oddlužení vstupují každý sám, musí uhradit každý alespoň třicet procent dluhů za pět let, což dohromady činí šedesát procent dlužné částky. Ve společné insolvenci jsou manželé považováni za jednu osobu a musí uhradit maximálně již zmíněných 30% dlužné částky. Třicet procent pak je pouze dolní hranice. Pro manžele je mnohem výhodnější i poplatek za sepsání návrhu na insolvenci. Návrhy smí podávat advokáti, exekutoři, insolvenční správci a také akreditované neziskové organizace. Ty však nedostanou za sepsání žádný poplatek.

Jak probíhá oddlužení

Oddlužení probíhá formou splátek nebo prodejem majetku, při kterém jsou zpeněženy věci vysoké hodnoty mezi které patří auta a nemovitosti. Rozhodující slovo mají ve volbě věřitelé. Při oddlužení pomocí splátkového kalendáře je manželům strhávána určitá částka ze součtu příjmu obou manželů. Nejprve dojde k odečtení základní nezabavitelné částky, která činí u obou manželů dohromady 12 450 korun a nezabavitelné částky na vyživované osoby. Manželé mají k sobě vyživovací povinnost, proto je odečtena částka 3112 korun. Stejná částka je pak následně odečtena za každé dítě v domácnosti.

O oddlužení manželů společně mohou požádat pouze manželé, kteří jsou spolu prokazatelně ve svazku ke dni podání návrhu. V insolvenčním řízení jsou považování za dva nerozlučné společníky a nic na tom nezmění ani případný rozvod. I po rozvodu musí jako jedna osoba splnit přísné podmínky insolvenčního řízení. Jakmile jeden přestane splácet, břemeno splátek padne na druhého. Pokud se během pěti let nepovede uhradit alespoň třicet procent dluhů, zbytek dluhů není manželům po této lhůtě odpuštěn. Podobně je to i v případě, že jeden z manželů zemře. V případě úmrtí pokračuje se splátkami druhý manžel. Musí splácet celkovou výši dluhu včetně pohledávek, které vznikly výlučně zesnulému partnerovi a musí splnit podmínku 30%/pět let. Soudy se však při rozhodování v této praxi značně liší.

V současné době Poslanecká sněmovna projednává novelu insolvenčního zákona, která by oddlužení zpřístupnila širšímu spektru dlužníků. Tato novela ruší povinnost úhrady 30% dluhů a nově by tak mohli o osobní bankrot žádat i ti, kdo by na něj svými příjmy nedosáhli.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *